May Thomas 100 5 0 5 11 1 10 68,58,40,33
Sari Soner 80 5 1 4 11 3 8 48,39
Einsle Patrick 65 4 1 3 8 3 5 54,53,46,39,31,30,30
Thron Sebastian 65 3 2 1 7 4 3
Kirchner Jens 50 3 1 2 6 2 4
Karg Günther 50 3 1 2 6 3 3
Dimitrakopoulos Theofilos 50 2 2 0 4 5 -1
Kirchner Ramona 50 1 2 -1 2 5 -3
Dechant Thomas 35 1 2 -1 4 4 0
Porn Matthias 35 1 2 -1 3 4 -1
Eberle Stefan 20 0 2 -2 0 4 -4
Höpfner Sascha 20 0 2 -2 0 4 -4
Stein Peter 20 0 2 -2 0 4 -4
Stein Sebastian 20 0 2 -2 0 4 -4

 

Höpfner Sascha
- Karg Günther 0 - 2
Karg Günther - Dechant Thomas 2 - 1
Dechant Thomas - Höpfner Sascha 2 - 0
Porn Matthias - Sari Soner 1 - 2 48
Sari Soner - Eberle Stefan 2 - 0 39
Eberle Stefan - Porn Matthias 0 - 2
Thron Sebastian - Stein Sebastian 2 - 0
Stein Sebastian - Einsle Patrick 0 - 2 30, 30, 46
Einsle Patrick - Thron Sebastian 2 - 1 39
Kirchner Jens - Dimitrakopoulos Theofilos 2 - 0
Dimitrakopoulos Theofilos - Stein Peter 2 - 0
Stein Peter - Kirchner Jens 0 - 2
Kirchner Ramona - May Thomas 0 - 3
Karg Günther - Freilos 2 - 0
Porn Matthias - Thron Sebastian 0 - 2
May Thomas - Freilos 2 - 0
Kirchner Jens - Freilos 2 - 0
Einsle Patrick - Freilos 2 - 0
Kirchner Ramona - Freilos 2 - 0
Dimitrakopoulos Theofilos - Dechant Thomas 2 - 1
Sari Soner - Freilos 2 - 0
Karg Günther - Thron Sebastian 0 - 2
May Thomas - Kirchner Jens 2 - 0 68
Einsle Patrick - Kirchner Ramona 2 - 0 53,54,31
Dimitrakopoulos Theofilos - Sari Soner 0 - 2
Thron Sebastian - May Thomas 0 - 2 33, 58, 40
Einsle Patrick - Sari Soner 0 - 2
May Thomas - Sari Soner 2 - 1